Gmina Miasto Elbląg sektor 5

UWAGA! OD DNIA 01.01.2021r. nie świadczymy usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych z tego sektora.