Gmina Miasto Elbląg sektor 4

UWAGA! OD DNIA 01.01.2019r. nie świadczymy usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych z tego sektora.